Dyskusje / art. 52 § 1 pkt 1 k.p.

 • art. 52 § 1 pkt 1 k.p. | "Micro$oft Outlook" <login...
  Na stronach:
  http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/dochodzenie;praw;pracowniczych,237,0,241645.html
  http://www.prawo.egospodarka.pl/7444,Zwolnienie-dyscyplinarne-pracownika,1,34,3.html
  można się doczytać, że:
  "W oświadczeniu woli pracodawcy o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę w
  trybie art. 52 § 1 nie wystarczy zawrzeć lakonicznej informacji, iż
  rozwiązanie stosunku pracy pozostaje w związku z ciężkim naruszeniem
  obowiązków pracowniczych".

  Czy ktoś wie z czego to wynika? Orzecznictwo SN, czy coś innego?


 • Re: art. 52 § 1 pkt 1 k.p. | Johnson <johnson...
  Micro$oft Outlook pisze:
  >
  >
  > Czy ktoś wie z czego to wynika?

  Z treści art. 30 §4 kp.  --
  ...
  johnson...
  http://johnsonpl.blogspot.com/

 • Re: art. 52 § 1 pkt 1 k.p. | "Micro$oft Outlook" <login...

  "Johnson" news:f43pi3$od2$2...
  > Micro$oft Outlook pisze:
  >>
  >>
  >> Czy ktoś wie z czego to wynika?
  >
  > Z treści art. 30 §4 kp.

  Dziękuję.


  1  

Podobne