Dyskusje / Listy Szymona Inkowskiego do pseudożyda Katawa Zara i antysemity Michalkiewicza

 • Listy Szymona Inkowskiego do pseudożyda Katawa Zara i antysemity Michalkiewicza | "makarwan" <makarwan...
  Oto list, który wysłałem do redakcji tygodnika "Najwyższy Czas!" 19
  marca 2006r.

  "Panie Zar... Wierzę, że jest Pan Żydem i chyba słusznie
  podejrzewam, że nie darzy Pan szczególną sympatią własnego narodu.
  Mniemam również, iż był Pan w pełni świadom tego, że
  publikowanie skrajnie antyizraelskich tekstów na łamach polskiego
  tygodnika mającego w podtytule słowo "konserwatywny" spotka się z
  szerokim aplauzem. Prosiłbym Pana jednak o powstrzymanie się - w
  miarę możliwości - od ubliżania ludziom pochodzenia żydowskiego,
  do których także się zaliczam. Bo jak inaczej nazwać rzucanie na
  lewo i prawo takimi epitetami jak "kurokoguty", "prostactwo
  folklorowe", ect. ect. Niech Pan powie szczerze, jeśli rzeczywiście
  żył Pan w Izraelu - czy spotkał się Pan z izraelską
  gazetą/periodykiem w której podobnymi obelgami określano by
  Polaków? Wiem, wiem... Zaraz przytoczy Pan szereg przykładów z
  "polskimi antysemitami" w tle. Niech sobie Pan wtedy uczciwie zada
  pytanie, czy ten polski antysemityzm to rzeczywiście "bujda na
  resorach", skoro Pana artykuły cieszą się taką poczytnością? Bo z
  Pańskich tekstów jasno wynika, że znakomita większość Żydów to
  notoryczni kłamcy, cyniczni mordercy, fanatycy religijni i - za
  przeproszeniem - zwykłe tępaki, a reszta to zaledwie odstępstwo od
  reguły."

  ***

  Treść listu wraz z odpowiedzią Janusza Korwina-Mikke dostępna jest
  w nr 12 (827) NCz! z dn. 25 marca 2006r.

  Cytuję odpowiedź Janusza Korwina-Mikke:

  "List Pana przekażę do p. Katawa Zara, od siebie zauważę tylko, że
  w Izraelu jest na pewno duzo porządnych, przeciętnych ludzi. W Polsce
  jest również wiele solidnych dachów, stabilnych domów i mostów
  oraz porządnych ludzi - ale telewizja pokazuje tylko zawalone,
  zniszczone, ukradzione - oraz morderców, gwałcicieli, pedofilów i
  aferzystów. I to samo robi p. Kataw Zar!"

  W wydaniu świątecznym tygodnika "Najwyższy Czas!" (nr 15-16
  [830-831], 15-26 kwietnia 2006r.) ukazała się skrócona treść
  mojego listu, wraz z komentarzem Janusza Korwina-Mikke:

  Treść mojego wcześniejszego listu:

  W artykule zatytułowanym "Potrójny wymiar IV Rzeczypospolitej"
  [wydanie 13 (828) z dn. 2006-04-01] p. Michalkiewicz pisze między
  innymi o istnieniu zależności pomiędzy zadłużeniem a
  niewolnictwem. Zapewne coś w tym jest, wszak chyba wszyscy czujemy
  się na swój sposób przytroczeni do wiecznie nienasyconej instytucji
  państwa, ograbiającej nas z lwiej części zarobków, przeto
  zmuszającej do okazjonalnego zapożyczania się w bankach
  komercyjnych. Rosnąca wartość zadłużenia publicznego, o której
  napomyka p. Michalkiewicz, także nie ulega wątpliwości i budzi
  powszechny niepokój. Mnie natomiast martwi coś jeszcze i to na tyle
  poważnie, że skłania do napisania drugiego już listu do WCz.
  Redakcji "Ncz!". Pierwszy dotyczył języka nienawiści obecnego w
  publikacjach p. Katawa Zara. Niniejszy ma za zadanie zwrócenie uwagi
  Sz. Redakcji na kłamstwa zawarte w w/w artykule - kłamstwa tym
  niebezpieczniejsze, że zwodniczo subtelne i zmyślnie wplecione w
  całość tekstu.

  Jednym zdaniem: p. Michalkiewicz utożsamia "zagranicznych lichwiarzy"
  tudzież "starszych braci lichwiarzy" z ludźmi pochodzenia
  żydowskiego, a "katolicki naród" tudzież Polaków z dłużnikiem
  przez nich ciemiężonym (sic). Fakt, że takie kwiatki wychodzą spod
  pióra publicysty o tak znacznym dorobku musi dziwić, a mnie
  osobiście szokuje i przeraża. Niesmaku dopełnia stwierdzenie, jakoby
  "Dzień Judaizmu" był organizowany "na życzenie naszych (czyt.
  Polaków) panów", których sługusy w postaci tzw. elity "pilnują,
  żebyśmy się nie buntowali". Pomijając absurdalność tego rodzaju
  wynurzeń, warto zapytać p. Michalkiewicza kiedyż to stał się
  wrogiem judaizmu i jaki to ma związek z przytoczonym przez niego
  ustępem z Księgi Powtórzonego Prawa. Piszę to z tym większym
  zażenowaniem, że sam jestem Żydem i nieporównywalnie częściej
  zadłużam się, aniżeli pożyczam - a jeśli już to tylko znajomym i
  rzecz jasna nie "na procent". Jeśli p. Michalkiewicz ma coś przeciwko
  Żydom rzekomo pastwiącym się nad zadłużonymi Polakami, to
  proponuję wymienić ich z imienia i nazwiska. Prosiłbym szczególnie
  o zaniechanie obarczania narodu żydowskiego winą za fatalny stan
  polskich finansów publicznych; doprawdy nigdy bym nie przypuszczał,
  że tego typu prośbę przyjdzie mi skierować do intelektualisty tej
  miary co p. Michalkiewicz, którego teksty o lustracji są i pozostaną
  dla mnie symbolem dbałości o polską rację stanu.

  Na koniec dwa pytania do Sz. Redakcji:

  1) Jaką część nabywców polskich obligacji stanowią ludzie
  pochodzenia żydowskiego? (odpowiedź na to pytanie pozwoli Sz.
  Redaktorom na samodzielne sfalsyfikowanie rewelacji p. Michalkiewicza).

  2) Artykuł p. Michalkiewicza nie był, jak mniemam, drugim żartem
  primaaprilisowym obok "judeian'u"?

  Odpowiedź p. Janusza Korwina-Mikke:

  "To ja też mam dwa pytania: "A gdyby z badań wyszło, że znaczna
  większość banków, w których III RP jest zadłużona, ma
  większość kapitału żydowskiego - to by to coś znaczyło?". "A
  dlaczego nie ma Dni Prawosławia czy Dni Germanizmu?". Tylko pytam..."

  Moja odpowiedź wysłana dnia dzisiejszego do Redakcji "Ncz!":

  Panie Januszu!

  Był mi Pan łaskaw zadać dwa pytania w związku z moim ostatnim
  listem do Sz. Grona Redakcyjnego "Ncz!", w którym opisałem dość
  specyficzną wizję rzeczywistości gospodarczej, zademonstrowaną w
  felietonie p. Michalkiewicza zatytułowanym "Potrójny wymiar IV
  Rzeczypospolitej", gdzie padła sugestia, jakoby Polska była
  ekonomicznym niewolnikiem ciemiężonym rzekomo przez żydowskich
  bankierów (?).

  Pierwsze z Pańskich pytań brzmiało następująco: "a gdyby z badań
  wyszło, że znaczna większość banków, w których III RP jest
  zadłużona, ma większość kapitału żydowskiego - to co by to
  znaczyło?". Szczerze mówiąc, nie miem. Wydaje mi się, że byłoby
  mi dalece łatwiej udzielić odpowiedzi, gdybym wiedział, co rozumiem
  Pan pod pojęciem "kapitału żydowskiego". Czy kapitałem żydowskim
  jest kapitał należący do osoby wyznającej judaizm? Czy może
  religia jest tu sprawą drugorzędną, a liczą się przede wszystkim
  unormowania halachiczne? A co jeśli właścielem kapitału jest osoba,
  która jest ateistą i nie jest Żydem w świetle prawa halachicznego,
  a z takich czy innych względów uważana jest za Żyda, przykładowo
  przez paranoidalnych antysemitów? Komu według Pana służy ten
  mityczny "kapitał żydowski"? - tylko Żydom, czy może także ludziom
  innej narodowości? Czy objęcie stanowiska prezesa banku przez Żyda
  sprawia, że cały zawarty w nim kapitał staje się żydowski? Jakie
  kryteria musi spełnić bank, by zyskać miano banku żydowskiego? Czy
  Bank Centralny jest żydowski dlatego, że na jego czele stoi obecnie
  p. Wolfowitz? A co jeśli zostałby on zastąpiony przez urugwajskiego
  adwentystę? - czy wtedy kapitał Banku Centralnego przestalby być
  żydowski i czy na dobrą sprawę rzeczywiście był żydowski? W
  końcu czy żydowski kapital był wypracowywany przez wiele pokoleń
  Żydów, czy - jak stwierdziłby zapewne p. Bubel - został ukradziony
  innym narodom? A jeśli został ukradziony, to jak potraktować
  niedawny casus Banku Izraela - instytucji siłą rzeczy żydowskiej - z
  którego żydowscy bankierzy bezprawnie podbierali żydowski kapitał?
  Czy w wyniku tej afery powstał "kapitał antyżydowski"?

  Sam Pan widzi, że Pański pytanie rodzi dziesiątki kolejnych, a to
  znaczy tylko tyle, że jest zbyt ogólne, toteż prosiłbym uprzejmie o
  jego doprecyzowanie.

  I jeszcze jedna rzecz odnośnie banków - a propos Pańskiej odpowiedzi
  na korespondencję p. Dariusza Lebiodowicza ("Ncz!", nr 14 (829),
  8.IV.2006 - dział pt. "Listy"). Pisał Pan tam, że niemiecki kapitał
  bankowy obecny w Polsce "musi spełniać wolę klienta, bo jak nie, to
  zbankrutuje", a banki państwowe oparte wyłącznie na kapitale polskim
  nie muszą tego robić, "bo w razie czego III RP (z naszych pieniędzy)
  "dokapitalizuje". Czyli jak rozumiem ta zasada nie ma już zastosowania
  do banków żydowskich działających w Polsce (a w ogóle są takie?).
  Jest więc Pan lobbystą niemieckich banków w Polsce, czy po prostu
  dyskryminuje Pan ludzi pochodzenia żydowskiego? Jeżeli prawdą jest
  to drugie przypuszczenie, to jak to się ma do Pańskich liberalnych
  poglądów w sferze gospodarki? Z tego wynikałoby, że jest Pan mniej
  liberalny od Jankesów owłądniętych strachem przed islamskim
  terroryzmem, którzy mimo wszystko zgodzili się na przejęcie
  amerykańskich portów przez arabską firmę.

  No i nareszcie dochodzimy do sedna sprawy - mianowicie, nawet gdyby
  okazało się, że Polska jest dłużnikiem żydowskiego kapitału, to
  kogo właściwie należałoby obwiniać za taki stan rzeczy? Czy wina
  polegałaby na dopuszczeniu do nadmiernego zadłużenia, czy na
  dopuszczeniu do nadmiernego zadłużenia w bankach żydowskich? Koniec
  końców łatwo można dociec, kto jest odpowiedzialny za gargantuiczne
  zadłużenie III RP (nazwiska tych osób przewijają się także w
  "NCz!"). Dlaczego po prostu nie wymierzyć tym ludziom
  sprawiedliwości, zamiast wyładowywać złość i frustrację na
  Żydach? Może jest Pan zwolennikiem niezwykle ostatnio popularnej
  tezy, jakoby politycy odpowiedzialni za ogromny dług publiczny mieli
  pochodzenie żydowskie? Cóż, na razie nie uciekają masowo do Izraela
  z walizkami wypełnionymi pieniędzmi i raczej się na to nie zanosi,
  bo - może mi Pan w tej kwesti wierzyć - nie dostaliby oni ani
  obywatelstwa, ani prawa stałego pobytu. Nic więc prostszego, jak
  wytoczyć im sprawę karną, jeśli istnieją niezbite dowody ich winy,
  a jeśli takich dowodów wciąż brak, to może czas najwyższy je
  znaleźć? Co za różnica: Żyd czy Polak? Ważne, że zlodziej i jako
  taki powinien oglądać świat zza krat, czyż nie mam racji? Kończąc
  powyższe wywody warto też moim zdaniem zwrócić uwagę
  społeczeństwa, kto faktycznie czerpał i czerpie korzyści z
  rosnącego długu: bliżej nieokreśleni "zagraniczni lichwiarze" czy
  największe w Europie masa rencistów- symulantów na spółkę z
  uprzywilejowanymi grupami społecznymi (górnicy, rolnicy i - dla
  kontrastu - emerytowani esbecy).

  Pańskie drugie pytanie brzmiało: "A dlaczego nie ma Dni Prawosławia
  czy Dni Germanizmu" obok Dnia Judaizmu? Panie Januszu... Żyjemy w
  wolnym, demokratycznym (niestety?) kraju. Każdy może sobie obchodzić
  Dni Germanizmu i Prawosławia kiedy chce i jak chce, byle w granicach
  prawa. Jeśli zdecyduje się Pan na obchody tychże dni np. na łamach
  Pańskiego tygodnika, to zapewniam, że wezmę w nich udział - i to
  bynajmniej nie z miłości do germanizmu i prawosławia, ale z szacunku
  do ludzi, dla których one wiele znaczą.

  --
  http://polska2000.blox.pl

 • Re: Listy Szymona Inkowskiego do pseudożyda Katawa Zara i antysemity Michalkiewicza | "mkarwan" <mkarwan...
  Użytkownik "makarwan" news:1162827454.829686.20270...

  z http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=50&w=50931479

  Dana odchodzi, ja przychodzę...
  Autor: blazare ˘
  Data: 25.10.06, 11:34

  Oczywiście, że nie jestem Żydem. Znajomość hebrajskiego to owoc moich
  usiłowań obliczonych na dogłębne i możliwie najbardziej obiektywne poznanie
  narodu żydowskiego. Nigdy nie ulegałem stereotypom, ani do końca nie
  wierzyłem w to,
  co czytam. Dałem więc sobie rok na zapoznanie się z tematem.. W tym czasie
  odbyłem setki, jeśli nie tysiące rozmów z Izraelczykami, Żydami z diaspory
  [prawie cała Europa i USA] - zwykłymi szarakami i ludźmi, którzy naprawdę
  coś
  znaczą.. Przeczytałem chyba wszelkie możliwe opracowania o Polsce w języku
  hebrajskim, odbywałem swoiste praktyki w organizacjach zajmujących się
  "zwalczaniem antysemityzmu", między innymi w najbardziej znanej - ADL..

  .. i jestem przerażony. Gdybym opisał swoje spostrzeżenia w sposób
  precyzyjny, zostałyby skasowano po minucie, więc nie ma to najmniejszego
  sensu. Ta roczna przygoda z żydostwem uświadomiła mi tylko, jak bardzo
  myliłem się w swoich
  ocenach.. Były stanowczo zbyt optymistyczne. Drugiego tak zwartego,
  nacjonalistycznego, nienawistnego i cynicznego narodu nie ma chyba nigdzie
  indziej.. Mówię to z całym szacunkiem dla dziesiątek Żydów, którzy są
  wspaniałymi ludźmi i moimi przyjaciółmi.. Niestety tacy jak oni to kropla w
  morzu..

  Wiem, że to co piszę jest banalne, ale tak to często bywa, że prawda okazuje
  się banalna..

  Żegnam was.. Uczestnictwo na tym forum pozwoliło mi lepiej zrozumieć
  mentalność polskich Żydów zamieszkałych poza Polską..

  --
  "Każdy kompromis jest zgniły "- W.I.Lenin


 • Re: Listy Szymona Inkowskiego do pseudożyda | "Zbigniew B." <Zbigniew...
  "...do `pseudożyda' Katawa Zara"?

  Po przewijających się tu i ówdzie wspomnieniach Katawa Zara można sądzić, że
  jest on Żydem jak najprawdziwszym, a nie "pseudo". O wiele prawdziwszym, niż
  "Inkowski", "Zalek" i "Stebnik" razem wzięci - choćby nawet każdy z tej
  trójki był obrzezany po dwakroć czy trzykroć.
  --

  Z.

 • Re: Listy Szymona Inkowskiego do pseudożyda Katawa Zara i antysemity Michalkiewicza | "dramaturg" <spalony...

  Użytkownik "Zbigniew B." news:slrnekun0f.42i.Zbigniew...
  > "...do `pseudożyda' Katawa Zara"?
  >
  > Po przewijających się tu i ówdzie wspomnieniach Katawa Zara można sądzić,
  > że
  > jest on Żydem jak najprawdziwszym, a nie "pseudo". O wiele prawdziwszym,
  > niż
  > "Inkowski", "Zalek" i "Stebnik" razem wzięci - choćby nawet każdy z tej
  > trójki był obrzezany po dwakroć czy trzykroć.
  > --
  >
  > Z.

  Też sądzę, że prawdziwym jest, a nie jakimś tam wyborczym.

  A propos:

  Czy ma ktoś link do znakomitego tekstu o dymaniu w kórniku na, że tak
  powiem, kartki?


 • Re: Listy Szymona Inkowskiego do pseudożyda Katawa Zara i | pistacjusz...
  Szymonie,

  a jak wlasciwie masz na imie?

  Pistacjusz

  --

  1 2  

Podobne