Dyskusje / Re: niezgodność z umową, co

 • Re: niezgodność z umową, co | Marcin Debowski <agatekun...
  Dnia 26.08.2007 PlaMa > Marcin Debowski pisze:
  >
  >> MZ powyższe. Przytoczę dla jasności:
  >> 4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać
  >> naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość
  >> takiemu żądaniu w odpowiednim czasie *lub gdy naprawa albo wymiana
  >> narażałaby kupującego na znaczne niedogodności*
  >> Dwa pierwsze warunki, które Cię interesują, zaczerpnięte z ustępu 1 są
  >> użyte ze spójnikiem "ani".
  > ale mamy lub narażają kupującego na znaczne niedogodności. Czyli możemy
  > się nie zgodzić z stwierdzeniem sprzedawcy, że nie wymieni a tylko
  > naprawi bo wiąże się to z znacznymi kosztami dla niego, bo naraża nas to
  > na niedogodności?

  Możemy, ale zdecydowanie nie przy pierwszej próbie naprawy. Jeśli coś się
  będzie notorycznie psuło, to konieczność ciągłego łażenia i
  reklamowania jest niewątpliwie sporą niedogodnością. Problem jak zwykle w
  przypadku tak rozmytych pojęć z okresleniem kiedy to jest już ta znaczna
  niedogodność. Pewnie przy mniejszej liczbie naprawa niż te 4-5 do sądu bym
  się nie pchał :)

  > Mnie kiedyś pewien sprzedawca jasno to opisał... Naprawa sprzętu dla
  > mnie to wysłanie do producenta by naprawił, wymiana to koszt nowego
  > urządzenia, dlatego wymiana to ZAWSZE nadmierne koszta. I weź z tym walcz :)

  To chyba nie do końca czy nie zawsze jest prawdą bo z mocy tej samej
  ustawy (art. 12) sprzedawca, który zaspokoi roszczenie konsumenta może
  dochodzić odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców, a
  skoro od któregokolwiek to i od producenta.

  --
  Marcin

  1 2  

Podobne