Dyskusje / Uprawnienia Służby Ochrony Kolei

 • Uprawnienia Służby Ochrony Kolei | tomwys <tomwys...
  Chciałbym się dowiedzieć o kilka rzeczy (i ich podstaw prawnych)
  dotyczących Służby Ochorony Kolei, a mianowicie:
  - w regulaminie PKP jest przewidziana kara w wysokości 50zł za jazdę
  rowerem po peronie
  * jaka jest podstawa prawna takiego mandatu? Czy muszę go płacić? A
  co jeśli ustalę taką samą karę, za poruszanie się rowerem na terenie
  mojej firmy?
  - SOKiści mają tendencję do zatrzymywania ludzi, tak jak by byli
  policją
  * czy mogę sobie w takiej sytuacji po prostu odejść?
  * czy jeśli SOKista spróbuje mnie zatrzymać siłą, nie będzie to
  naruszenie mojej nietykalności osobistej?
  * czy mogę w takiej sytuacji zadzwonić po policję i zgłosić napaść?
  - z tego co wiem, wylegitymować ma mnie prawo tylko Policja, a jeśli
  dowodu zażąda SOKista czy pracownik innej firmy mogę mu go dobrowolnie
  dać lub powiedzieć "nie dam". Mam rację?

  PS. Mówię o sytuacji, kiedy mam ochotę opuścić teren spółki PKP, a nie
  korzystać z ich usług czy dalej tam po prostu przebywać.

 • Re: Uprawnienia Służby Ochrony Kolei | ps <pebees...
  tomwys pisze:
  (..)

  " Straż Ochrony Kolei funkcjonuje na zasadach określonych w
  ustawie z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Art. 60 ust. 1 tej
  ustawy precyzuje jej zadania:
  - kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym,
  w pociągach i innych pojazdach kolejowych,
  - ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym,
  w pociągach i innych
  kolejowych pojazdach szynowych.

  Wykonując swoje zadania, funkcjonariusz SOK ma prawo do (art. 60 ust. 2):
  - legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub
  wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu
  ustalenia ich tożsamości,
  - ujęcia, w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki
  Policji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba
  podjęcia czynności wykraczających poza uprawnienia Straży Ochrony Kolei,
  - zatrzymywania i kontroli pojazdu samochodowego poruszającego się na
  obszarze kolejowym i przyległym pasie gruntu w przypadku uzasadnionego
  podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przy użyciu tego
  pojazdu,
  - nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, na zasadach
  określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
  - przeprowadzania czynności wyjaśniających, występowania do sądu z
  wnioskiem o ukaranie, oskarżania przed sądem i wnoszenia
  środków odwoławczych w trybie określonym w Kodeksie
  postępowania w sprawach o wykroczenia,
  - stosowania środków przymusu bezpośredniego: siły fizycznej w
  postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
  miotacza gazowego, pałki służbowej, kajdanek i psa służbowego. W ściśle
  określonych sytuacjach może sięgnąć po broń palną. "

 • Re: Uprawnienia Służby Ochrony Kolei | "Robert Tomasik" <robert.tomasik...
  Użytkownik "tomwys" news:1187078717.574734.118400...

  > - w regulaminie PKP jest przewidziana kara w wysokości 50zł za jazdę
  rowerem po peronie

  Na podstawie ustawy przewoźnik kolejowy ma prawo ustalać regulamin
  porządkowy, a jego naruszenie jest wykroczeniem.

  > - z tego co wiem, wylegitymować ma mnie prawo tylko Policja, a jeśli
  > dowodu zażąda SOKista czy pracownik innej firmy mogę mu go dobrowolnie
  > dać lub powiedzieć "nie dam". Mam rację?

  Jest cały szereg służb pozapolicyjnych u[usprawnionych do legitymowania.
  Nawet nie podejmuje się tego wszystkiego wymienić. SOK ma takie
  uprawnienia.

 • Re: Uprawnienia Służby Ochrony Kolei | "Szerr" <scher...
  Robert Tomasik
  > Na podstawie ustawy przewoźnik kolejowy ma prawo ustalać regulamin
  > porządkowy, a jego naruszenie jest wykroczeniem.

  Art. 54?
  A nie musi to być naruszenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, nie
  wewnętrznego regulaminu?

  Sz.

  --

 • Re: Uprawnienia Służby Ochrony Kolei | "Robert Tomasik" <robert.tomasik...
  Użytkownik "Szerr" news:f9sjol$a1d$1...

  > A nie musi to być naruszenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego,
  > nie
  > wewnętrznego regulaminu?

  Nie, właśnie tym powszechnie obowiązującym parowem jest regulamin.
  pamiętam, że trochę przy tym było dyskusji, że de facto dajemy delegację do
  ustanawiania wykroczeń zarządzeniami, ale uznano, że tak ma być.

  1 2 3 4  

Podobne